Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

POGOJI UPORABE SPLETNE APLIKACIJE »POMOČNIK ZA NAROČANJE PROMETNE SIGNALIZACIJE« DRUŽBE MEBLO SIGNALIZACIJA, prometna signalizacija d.o.o. Nova Gorica1.1 Z vstopom, registracijo ali prijavo v spletno aplikacijo »Pomočnik za naročanje prometne signalizacije« (v nadaljevanju: Pomočnik ali spletna aplikacija) družbe MEBLO SIGNALIZACIJA, prometna signalizacija d.o.o. Nova Gorica, Kromberk, Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica, matična številka: 6137903000, ID št. za DDV: SI 67338607 (v nadaljevanju: MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o.), uporabnik oziroma obiskovalec (v nadaljevanju: uporabnik) potrjuje, da je skrbno prebral spodaj navedene pogoje uporabe, da se z njimi strinja in jih sprejema v celoti. Vstop v spletno aplikacijo Pomočnik pomeni, da se uporabnik strinja z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji in da je bil uporabnik oziroma obiskovalec spletne aplikacije predhodno jasno in izčrpno seznanjen s pogoji uporabe kot tudi o upravljavcu podatkov in piškotkov ter, nadalje, o namenu obdelave podatkov in da se s to politiko strinja. Ti pogoji določajo pogoje uporabe spletne aplikacije Pomočnik (v nadaljevanju: pogoji) ter pojasnjujejo, kako MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. uporablja osebne podatke in piškotke.

1.2 Lastnik in skrbnik spletne aplikacije Pomočnik je družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o.

1.3 Če se uporabnik s temi pogoji ne strinja, družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. odsvetuje uporabo spletne aplikacije Pomočnik in priporoča uporabniku, da jo zapusti.
2.1 Uporabnik lahko spletno aplikacijo Pomočnik uporablja izključno v skladu s temi pogoji.

2.2 Uporaba spletne aplikacije Pomočnik uporabniku omogoča izbiro primerne prometne signalizacije (prometnih znakov, obvestilnih tabel, ogledal, pritrditvene opreme ipd.), ki jo ima namen naročiti pri družbi MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o.

2.3 Za določitev in izbiro pravilnega prometnega znaka oziroma prometne signalizacije mora kupec upoštevati določila Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015), ki se uporablja od 05.07.2016 naprej.

2.3 Za določitev in izbiro pravilnega prometnega znaka oziroma prometne signalizacije mora kupec upoštevati določila Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah (Uradni list RS, št. 99/2015), ki se uporablja od 05.07.2016 naprej.

2.4 Uporabnik lahko družbi MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. preko spletne aplikacije Pomočnik pošlje zgolj povpraševanje za naročilo izbrane prometne signalizacije. Tako poslano povpraševanje se v nobenem primeru ne šteje za naročilo izdelkov prometne signalizacije iz povpraševanja.

2.5 Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. bo uporabniku na podlagi njegovega povpraševanja, oddanega s spletno aplikacijo Pomočnik, pripravila ponudbo za naročilo, ki mu jo poslala na elektronski naslov, naveden pri prijavi v spletno aplikacijo Pomočnik, s čemer se uporabnik izrecno strinja. Za tako pripravljeno ponudbo se uporabljajo določila Splošnih pogojev poslovanja s kupci družb KIG d.d. in MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. Nova Gorica, objavljenih na spletni strani http://meblosignalizacija.si/, v kolikor s ponudbo niso določeni drugačni pogoji.

2.6 Uporabniki lahko uporabljajo spletno aplikacijo Pomočnik na naslednjih ravneh:

Naziv uporabnika Prijava Pravice dostopa
Obiskovalec brez prijave ogled izdelkov
Registrirani uporabnik z elektronskim naslovom in izbranim geslom kot »obiskovalec« ter možnost dodajanja izdelkov na seznam (košarica), oddaja povpraševanja*
Profesionalni uporabnik z uporabniškim imenom in geslom, določenim s strani družbe MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. kot »registrirani uporabnik« ter možnost napredne izbire prometne signalizacije in oddaje povpraševanja
* Registrirani uporabnik mora pred oddajo povpraševanja vpisati dodatne podatke, potrebne za pripravo ponudbe

2.7 S prijavo v spletno aplikacijo Pomočnik se uporabnik strinja, da se njegovi osebni podatki, ki jih je posredoval ob prijavi in ob uporabi spletne aplikacije Pomočnik, uporabijo na način in v namene, opisane v teh pogojih.

2.8 Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. lahko nenajavljeno in kadarkoli preneha zagotavljati dostop do spletne aplikacije Pomočnik ali njene posamezne funkcije, ne da bi uporabnike o tem vnaprej obvestila.

2.9 V primeru nepooblaščene uporabe uporabniškega računa je uporabnik dolžan obvestiti družbo MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. na elektronski naslov: pomocnikps@meblosignalizacija.si. V obvestilu je treba navesti podatke o uporabniškem računu, elektronski naslov in podatke o nepooblaščeni uporabi. V primeru suma storitve kaznivega dejanja s strani uporabnika bo družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. zoper uporabnika podala kazensko prijavo.

2.10 Uporabnik lahko z uporabo spletne aplikacije Pomočnik brez posebnega obvestila družbi MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. kadarkoli preneha.

2.11 Uporabnik lahko zahteva izbris svojega uporabniškega računa s pisno zahtevo, poslano s priporočeno pošto na naslov sedeža družbe MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. Na podlagi odjave bo družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. izbrisala uporabnikov uporabniški račun.

3.1 Podatki v spletni aplikaciji Pomočnik so izključno informativne narave in nimajo nobenih pravnih posledic oziroma na njihovi podlagi ne morejo nastati nikakršne obveznosti ali pravice, niti jih ni mogoče uporabiti v postopku uveljavljanja ali dokazovanja morebitnih pravic ali zahtevkov, razen če je to izrecno določeno.

3.2 Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. si prizadeva za točnost in ažurnost podatkov, objavljenih v spletni aplikaciji.

3.3 Uporaba spletne aplikacije Pomočnik je na lastno odgovornost.

3.4 Spletna aplikacija Pomočnik je na voljo "kot je". Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. ne daje nobenega jamstva, da spletna aplikacija ustreza kakršnimkoli zahtevam ali pričakovanjem, da bo aplikacija skladna s programsko ali strojno opremo, razen opremo, ki jo je izrecno odobrila družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o., in ne bo imela nobene odgovornosti za kakršnokoli zahtevo, izhajajočo iz navedenega ali iz uporabe spletne aplikacije Pomočnik v nasprotju z določbami teh pogojev, spremembe aplikacije s strani nepooblaščenih oseb ter nastale škode zaradi nepravilne ali površne uporabe aplikacije.

3.5 V največjem obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja, niti družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne aplikacije Pomočnik, ne odgovarja za posebno, naključno, posredno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na škodo za izgubo dobička, za izgubo podatkov ali drugih informacij, za prekinitev poslovanja, osebne poškodbe, izgubo zasebnosti ipd.), ki izhaja ali je kakorkoli povezana z uporabo ali nezmožnostjo uporabe spletne aplikacije oziroma, ki bi izhajala iz morebitnih sprememb v aplikaciji trajne ali začasne prekinitve zagotavljanja uporabe spletne aplikacije ali katerihkoli elementov v okviru spletne aplikacije, kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v vsebini, napačnega vnosa podatkov, kot tudi dejstva, da uporabnik ni zavaroval uporabniškega imena, gesla ali drugih podatkov iz aplikacije ter ohranili njihove zaupnosti.

3.6 Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. ne odgovarja za nobeno informacijo, ki jo uporabnik napačno ali nepooblaščeno pridobi, prenese ali razkrije, niti za posledice tovrstnih dejanj, ki so povzročila ali bi lahko povzročila škodo uporabniku ali tretjim osebam.

3.7 Spletna aplikacija Pomočnik lahko vsebuje tudi povezave do drugih spletnih strani. Ob kliku na takšno povezavo do katere od drugih spletnih strani MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. ali tretjih oseb, se mora uporabnik zavedati, da imajo te spletne strani lastne pogoje uporabe ter politike glede varovanja zasebnosti podatkov. Pred uporabo teh strani mora uporabnik preveriti njihove pogoje in njihovo politiko varstva zasebnosti. Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. ne sprejema nobene odgovornosti za spletne strani tretjih oseb ter ne odgovarja za obliko in vsebino podatkov, pridobljenih preko teh povezav.

3.8 Uporaba spletne aplikacije s strani uporabnika je odvisna od razpoložljivosti in pokritosti brezžičnih omrežij, telekomunikacijskih omrežij in sistemov za internet, ki vključujejo infrastrukturo v lasti in upravljanju tretjih oseb. Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. ni odgovorna za delovanje, razpoložljivost ali neuspeh takih sistemov ali kapacitete.

3.9 Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. si pridržuje pravico, da vsebino spletne aplikacije Pomočnik kadarkoli, na kakršenkoli način in brez razloga oziroma brez navedbe razloga spremeni brez vnaprejšnjega opozorila. Za kakršnekoli posledice tovrstnih sprememb družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. ne prevzema nobene odgovornosti.

4.1 Ob prijavi v spletno aplikacijo Pomočnik prejme družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. od uporabnika naslednje podatke, odvisno od ravni uporabnika iz točke 2.6 teh pogojev:
     4.1.1 Registrirani uporabniki: podatek o elektronskem naslovu;
     4.1.2 Registrirani uporabniki ob oddaji povpraševanja: dodatne podatke, ki jih vpiše uporabnik, npr. podjetje, ime, priimek, telefon, GSM, naslov, poštna številka, pošta;
     4.1.3 Profesionalni uporabniki: ne vpisujejo podatkov, saj s podatki že razpolaga družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. (to so: javno dostopni podatki o družbi/podjetju, telefonska številka in elektronski naslov uporabnika), ki določi uporabniško ime in geslo posameznemu profesionalnemu uporabniku.

4.2 Vse v prejšnji točki navedene osebne podatke družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. zbira, obdeluje in hrani z namenom omogočanja dostopa do spletnega portala Pomočnik in njegove uporabe, za pošiljanje ponudb na podlagi povpraševanja, ki ga uporabnik odda preko spletne aplikacije Pomočnik, za zagotavljanje neposrednega obveščanja uporabnika o novih storitvah in izdelkih družbe MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. ter informacijah v zvezi s spletno aplikacijo Pomočnik in za preverjanje, ali uporabnik uporablja spletno aplikacijo Pomočnik v skladu s temi pogoji.

4.3 Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. se zavezuje, da bo varovala zaupnost osebnih podatkov uporabnikov spletne aplikacije Pomočnik. Osebni podatki se bodo zbirali, obdelovali in hranili v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1).

4.4 Zbrane podatke bo družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. uporabila izključno za namene, določene v točki 4.2 teh pogojev, in v okviru zakonskih določb. Osebnih podatkov in kontaktnih informacij družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. ne bo uporabljala v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika ne bo razkrila tretjim osebam, razen če zakon določa drugače. Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. bo storila vse, da osebne podatke zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

4.5 Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. bo uporabnikove osebne podatke uporabljala za potrebe trženja svojih storitev in ga preko elektronske pošte seznanjala z novostmi svoje ponudbe le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje (uporabnik lahko svoje nasprotovanje kadarkoli izrazi in zavrne nadaljnjo uporabo svojega elektronskega naslova s pisnim sporočilom na elektronski naslov: pomocnikps@meblosignalizacija.si), in v skladu z veljavno zakonodajo s tega področja. Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine:
  • jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila,
  • pošiljatelj bo jasno razviden, sporočila pa poslana iz veljavnega elektronskega naslova,
  • različne akcije, promocije in druge tržne tehnike bodo označene kot takšne; prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih,
  • jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, ki bo enostaven in brezplačen,
  • željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. izrecno spoštovala.

4.6 Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. bo uporabniku na njegovo zahtevo glede podatkov, ki se nanašajo na njega, omogočila vpogled v osebne podatke, njihovo prepisovanje ali kopiranje ter njihov izpis, posredovala mu bo seznam oseb, katerim so bili morebiti posredovani osebni podatki, kdaj, na kakšni podlagi in za kakšen namen. Prav tako bo družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. uporabniku na njegovo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podala tudi druge informacije v zvezi z njegovimi osebnimi podatki, ki jih zbira.

4.7 Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. njegove osebne podatke posodobi, popravi ali izbriše (če se zadevni podatki še vedno nahajajo v njenih zbirkah podatkov) ali jih v prihodnje preneha uporabljati. Če želi uporabnik uveljaviti to pravico, naj poda pisno zahtevo, poslano na sedež družbe MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. oziroma na elektronski naslov: pomocnikps@meblosignalizacija.si.

4.8 Podatki se shranjujejo, dokler uporabnikov uporabniški račun ni izbrisan, in sicer jih družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. izbriše v roku 30 dni od izbrisa uporabniškega računa na podlagi odjave iz točke 2.11 teh pogojev.

5.1 Spletna aplikacija Pomočnik uporablja piškotke (cookies), saj je delovanje aplikacije brez uporabe le-teh nemogoče zagotoviti.

5.2 Ob dostopu na spletno stran aplikacije Pomočnik je uporabnik seznanjen s tem, da spletna stran uporablja piškotke ter z dodatnimi pojasnili glede le-teh. Uporabnik lahko nadaljuje z uporabo spletne aplikacije Pomočnik le v kolikor se strinja z uporabo piškotkov oziroma z njihovo naložitvijo na uporabnikovo napravo (računalnik). V nasprotnem primeru bo uporaba spletne strani onemogočena.

5.3 Piškotki samodejno zbirajo in shranjujejo podatke, ki jih družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. uporablja za učinkovito upravljanje spletne aplikacije Pomočnik.

5.4 Tudi za podatke, zbrane s piškotki in drugimi primerljivimi tehnikami, se uporablja izjava o varstvu osebnih podatkov iz teh pogojev.

6.1 Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. je imetnik vseh materialnih in moralnih avtorskih pravic nad avtorskimi vsebinami v najširšem pomenu (vsebine, besedila, grafični elementi, fotografije, ilustracije oziroma druge predstavitve besedila, video, glasba in tako naprej), objavljenimi v spletni aplikaciji Pomočnik. Vse pravice, ki izhajajo iz avtorskih pravic, poslovne skrivnosti in drugih pravic intelektualne lastnine na spletni aplikaciji Pomočnik ali katerim koli njenim delom, ostanejo v lasti družbe MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o.

6.2 Družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. dovoljuje in podeljuje pravico do uporabe spletne aplikacije Pomočnik izključno za namen, določen s temi pogoji. Uporabnik se zavezuje, da ne bo kopiral, redistribuiral, spreminjal, podvajal, ustvarjal derivativnih del, nalagal, razstavljal, prenašal nobenega dela programske opreme na noben način in preko nobenega medija, niti ne bo poskušal razstaviti, posegati v izvorno kodo ali izvajati povratnega inženiringa na nobenem delu spletne aplikacije za noben namen.

6.3 V primeru kakršnekoli dovoljene uporabe vsebin, ki jih objavlja družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o., se morajo ohraniti vse označbe avtorskih pravic in pravic industrijske lastnine ter druga obvestila in opozorila. Znamke, ki se pojavljajo na spletnih straneh in v spletni aplikaciji Pomočnik, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. Kakršnakoli uporaba teh znamk je izrecno prepovedana brez ustreznega predhodnega pisnega soglasja imetnika pravic. Vsi znaki, vključno z znaki, ki niso registrirani kot znamke, so zaščiteni po pravilih avtorskega prava.

7.1 Uporabniki lahko v zvezi s temi pogoji, politiko varstva osebnih podatkov ali v zvezi z njihovimi izkušnjami z uporabo spletne aplikacije Pomočnik to sporočijo družbi po pošti na sedež družbe MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. ali na elektronski naslov: pomocnikps@meblosignalizacija.si.

8.1 Za morebitne spore iz naslova uporabe spletne aplikacije Pomočnik se uporabi zakonodaja Republike Slovenije. Za rešitev morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.

9.1 Te pogoje lahko družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. občasno posodobi skladno s spremembami storitev, dejavnosti in spletne aplikacije Pomočnik ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev.

9.2 Te pogoje lahko družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. občasno posodobi skladno s spremembami storitev, dejavnosti in spletne aplikacije Pomočnik ter na podlagi povratnih informacij uporabnikov. Ko družba MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. to naredi, spremeni tudi datum zadnje posodobitve na koncu pogojev.

9.3 Pogoji se uporabljajo od dneva sprejema dalje do preklica oziroma do morebitne spremembe.

9.4 Pogoji in izjave so bili zadnjič posodobljeni 15.6.2016.

MEBLO SIGNALIZACIJA d.o.o. Nova Gorica
Tomaž Ocvirk, direktor