Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1103-3 - Križišče prednostne in neprednostne ceste


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina križišča ali cestnega priključka, kjer se križata prednostna in neprednostna cesta oziroma kjer se na prednostno priključuje neprednostna cesta.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja pred križišči in cestnimi priključki, kjer se osi neprednostne in prednostne ceste križata pod kotom 90o ± 30o in kjer prometna obremenitev vsaj enega od krakov neprednostnih cest presega zmogljivost, določeno za malo prometne ceste. Znak se ne postavlja pri označitvi križišča z znakom 1120, 1120-1, 3410 ali 3412. Znak se postavlja samo zunaj naselij.