Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1104-3 - Križišče s priključkom neprednostne ceste na prednostno pod ostrim kotom


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina križišča ali cestnega priključka, kjer se neprednostna cesta priključuje na prednostno pod ostrim kotom.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja v primerih, kjer kot med osema prednostne in neprednostne ceste ne ustreza pogojem za postavitev znaka 1103 in kjer prometna obremenitev neprednostne ceste presega zmogljivost, določeno za malo prometne ceste. Znak se ne postavlja pri označitvi križišča z znakom 1120, 1120-1, 3410 ali 3412. Znak se postavlja samo zunaj naselij.