Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1105 - Krožno križišče


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina križišča z urejenim krožnim prometom.

Pogoji za postavitev:
Znak se ne postavlja pri označitvi križišča z znakom 3401-1, 3410-1 in 3411-1. Postavlja se samo zunaj naselij.