Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

11101 - Montažni vodilni robnik


Oznaka:11101
Pomen:Montažni vodilni robnik
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Vodeni prometni tokovi po posameznih prometnih pasovih.

Dodatne zahteve:
Robniki morajo biti opremljeni s svetlobnimi odsevniki ali markerji.

Pogoji za postavitev:
Uporaba je obvezna za usmerjanje prometa na mestih, kjer se prometni pasovi za vožnjo v isto smer ločijo in pozneje ponovno združijo, ter za zagotavljanje vožnje vozil v določeni smeri po točno določeni prometni površini.