Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

11102 - Markerji


Oznaka:11102
Pomen:Markerji
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Razmejitev prometnih tokov po smereh vožnje na enosmernih cestah, kjer je začasno vzpostavljen dvosmerni promet.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA3.

Pogoji za postavitev:
Uporaba je obvezna za razmejitev prometnih tokov po smereh na dvosmernih cestah zunaj naselij, kjer se pogosto pojavlja zmanjšana vidljivost, in sicer namesto začasne ločilne črte pri zaporah, ki trajajo do deset dni.