Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

11103 - Markerji na robnikih


Oznaka:11103
Pomen:Markerji na robnikih
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Vodeni prometni tokovi po posameznih prometnih pasovih.

Dodatne zahteve:
Barvni trakovi morajo biti usmerjeni od vrha markerja navzdol proti vozišču.