Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

11107 - Zaščitne ograje


Oznaka:11107
Pomen:Zaščitne ograje
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Zavarovanje manjših gradbišč ali prireditev.

Pogoji za postavitev:
Ob prireditvah je obvezna uporaba zaščitne ograje s preklopom za fizično ločevanje smernih vozišč v naselju, če je promet prepovedan samo na enem smernem vozišču.