Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

11113-R-JVO - Usmerjevalni stebriček - rumen - JVO


Oznaka:11113-R-JVO
Pomen:Usmerjevalni stebriček - rumen - JVO
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Vizualno usmerjanje (vodenje) motoristov Rumeni stebrički na omenjeni cesti so namenjeni označevanju slabše zaznavnih priključkov, da voznika opozorijo na potencialno nevarnost vključevanja vozil iz stranske prometne smeri na glavno prometno smer.

Pogoji za postavitev:
Stebriček se postavlja na cestah oziroma odsekih cest, v okviru izvedbe ukrepov za izboljšanje varnosti motoristov. Postavlja se na cestnih priključkih na jekleno varnostno ograjo, najmanj 0,75m od roba vozišča.