Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

11113 - Usmerjevalni stebriček


Oznaka:11113
Pomen:Usmerjevalni stebriček
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Datoteka:
Naloži
Dodana datoteka:
Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Vizualno usmerjanje (vodenje) motoristov Namen pasivno varnih stebričkov bele barve je izboljšanje vodenja skozi nepregledne ovinke v daljših in “S” ovinkih, kjer voznik ne more predhodno oceniti poteka ceste, ki lahko zato voznika motornega kolesa preseneti in spravi v nevaren položaj.

Pogoji za postavitev:
Stebriček se postavlja na cestah oziroma odsekih cest, v okviru izvedbe ukrepov za izboljšanje varnosti motoristov. Postavlja se na zunanji strani nevarnih krivin, ki niso zavarovane z varnostno ograjo, najmanj 0,75m od roba vozišča. Na stebričku je lahko dodan znak 3312 in 3312-2.