Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1112 - Poledica


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta na cesti, kjer je nevarnost nastanka nepričakovane poledice.

Dodatne zahteve:
Z dopolnilno tablo mora biti označena dolžina nevarnega dela ceste.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja in odstranjuje v skladu s programom dela zimske službe.