Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1115-1 - Prehod za pešce


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta, kjer je na vozišču označen prehod za pešce.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA2.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja za samostojne prehode za pešce ter kombinirane prehode za pešce in kolesarje zunaj naselij. Znak 1115-1 se uporablja samo pri postavljanju na levi strani ceste oziroma vozišča.