Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1116-2 - Otroci na vozišču


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta na cesti ali njenem delu, kjer se pogosto zadržuje več otrok, ki prečkajo cesto, hodijo po njej ali tam čakajo na prevoz.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA3

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka 1116-2 do 1116-7: 900 x 600 mm. Znaki 1116-2 do 1116-7 se postavljajo na cestah, ob katerih so v neposredni bližini šole, vrtci ali javna otroška igrišča. Znaki 1116-1, 1116-3, 1116-5 in 1116-7 se lahko uporabljajo samo pri postavljanju na levi strani ceste oziroma vozišča. Znaka 1116 in 1116-1 se postavljata samo zunaj naselij.