Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1118 - Živali na vozišču


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta, kjer domače živali prehajajo čez cesto ali hodijo vzdolž nje.

Pogoji za postavitev:
Postavitev znaka je dopustna na podlagi predhodno odobrenih lokacij stalnega prehoda črede živali čez cesto ali vodenja vzdolž nje, s stani upravljavca ceste.