Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1119-2 - Divje živali na cesti


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina nevarnega mesta, kjer divjad in druge divje živali na stalnih prehodih prehajajo čez cesto.

Pogoji za postavitev:
Postavitev znaka 1119 in 1119-1 je dopustna na podlagi podatkov o evidentiranem stalnem prehodu divjadi ali drugih divjih živali (lokacija, število evidentiranih poškodb divjih živali) in podatkov o evidentiranih povozih divjih živali (10 osebkov na leto zadnjih 5 let na dolžini prehoda 500 m) s strani upravljavca lovišča ali lovišča s posebnim namenom oziroma drugih naravovarstvenih služb. Znak 1119-1 se uporablja samo pri postavljanju na levi strani ceste oziroma vozišča. Znaka 1119-2 in 1119-3 se postavljata v obdobju intenzivne migracije dvoživk čez ceste. Znak 1119-4 se uporablja samo kot spremenljivi svetlobni prometni znak.