Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1120-R - Svetlobni prometni znaki


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta na cesti, kjer je promet urejen s svetlobnimi prometnimi znaki (semaforji).

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja samo zunaj naselij.