Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

11201 - Prometno ogledalo


Oznaka:11201
Pomen:Prometno ogledalo
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Zagotavljanje varnega poteka prometa ob zmanjšanem preglednem polju.

Dodatne zahteve:
Prometna ogledala morajo imeti konveksno odsevno površino, na kateri ob spremembah temperature ne sme prihajati do pretiranega rosenja. DImenzije 400x600, 600x800, 700x900, 800x1000

Pogoji za postavitev:
Prometna ogledala se lahko postavljajo tam, kjer zaradi popolnoma ali delno neprozornih nepremičnih ovir, ki jih ni mogoče odstraniti ali je njihova odstranitev ekonomsko neupravičena, ni mogoče zagotoviti zahtevanega preglednega polja.