Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1122 - Dvosmerni promet


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta na cesti, kjer je prehod z dela enosmerne ceste na del ceste z dvosmernim prometom.

Pogoji za postavitev:
Znak mora biti postavljen na mestu, kjer se začenja dvosmerni promet. Če ni postavljen na tem mestu, mu mora biti dodana dopolnilna tabla z označbo razdalje do mesta, kjer se začenja dvosmerni promet.