NOVO – oddajte spletno povpraševanje brez registracije! Na vsa spletna povpraševanja vam priznamo 5 % popusta!
Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Št. znakov na seznamu: 0

1123-R - Prometni zastoj


Oznaka:1123-R
Pomen:Prometni zastoj
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta na vozišču, kjer je v določenih prometnih okoliščinah nevarnost prometnih zastojev.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja samo zunaj naselij.