Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1124 - Prometna nesreča


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta na cesti, kjer se je zgodila prometna nesreča.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA3

Pogoji za postavitev:
Znak se uporablja le kot vsebina ene izmed stranic troznaka in kot spremenljivi svetlobni prometni znak.