Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1125 - Delo na cesti


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina mesta na cesti, kjer se izvajajo dela.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA3

Pogoji za postavitev:
Ponoči in v razmerah zmanjšane vidljivosti mora biti znaku dodan znak 7202.