Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1126 - Nasproti vozeče vozilo


izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Nevarnost nasproti vozečega vozila na smernem vozišču z več prometnimi pasovi v isto smer.

Dodatne zahteve:
Spremenljivi svetlobni prometni znak z utripajočim rdečim simbolom.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja samo na avtocestah in hitrih cestah.