Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1202 - Nezavarovan prehod ceste čez železniško progo


Oznaka:1202
Pomen:Nezavarovan prehod ceste čez železniško progo
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Bližina prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini, ki ni zavarovan s svetlobnim prometnim znakom (8301), zapornicami ali polzapornicami.

Pogoji za postavitev:
Pri postavitvi znaka na razdalji, manjši od 80 m od meje nevarnega območja prehoda ceste čez železniško progo, mora biti znaku dodana dopolnilna tabla 4101.