Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1203 - Razdalja do prehoda ceste čez železniško progo


Oznaka:1203
Pomen:Razdalja do prehoda ceste čez železniško progo
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Razdalja do prehoda ceste čez železniško progo v isti ravnini.

Dodatne zahteve:
Pri zavarovanem prehodu ceste čez železniško progo v isti ravnini je znaku 1203 na vrhu dodan znak 1201, pri nezavarovanem prehodu pa znak 1202. Znaka 1203-1 in 1203-2 se postavljata samostojno, lahko pa tudi v kombinaciji z znakoma 1201 oziroma 1202.

Pogoji za postavitev:
Znaki morajo biti postavljeni pred prehodom ceste čez železniško progo v isti ravnini, in sicer 240 m (1203), 160 m (1203-1) in 80 m (1203-2) prej.