Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1204-3 - Andrejev križ


Oznaka:1204-3
Pomen:Andrejev križ
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prehod ceste čez enotirno (1204, 1204-2) oziroma dvo - ali večtirno (1204-1, 1204-3) železniško progo v isti ravnini, ki je nezavarovan ali zavarovan samo z svetlobnim prometnim znakom (8301).

Dodatne zahteve:
Velikost posameznega kraka 1200 x 120 mm, širina barvnega roba 30 mm. Razmik med kraki (1204-1, 1204-3) je enak širini kraka.

Pogoji za postavitev:
Znaka 1204-2 in 1204-3 se postavljata v kombinaciji z znakom 8301. Velikost znaka pri kombinaciji z drugimi znaki se ne spreminja. Znak mora biti postavljen pred prehodom ceste čez železniško progo v isti ravnini na mestu, kjer omogoča najboljšo vidljivost tirnega vozila, in sicer tako da je od najbližje tirnice oddaljen najmanj 3 in največ 10 m oziroma tako da se navidezna linija s stojišča znaka, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na razdalji najmanj 3 in največ 5 m od najbližje tirnice.