Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

1205-7 - Prehod neprednostne ceste čez železniško progo


Oznaka:1205-7
Pomen:Prehod neprednostne ceste čez železniško progo
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Križišče ali cestni priključek neprednostne ceste, kjer je nezavarovan (1205, 1205-1, 1205-4, 1205-5) oziroma zavarovan (1205-2, 1205-3, 1205-6, 1205-7) prehod ceste čez železniško progo v isti ravnini.

Pogoji za postavitev:
Velikost znaka: 900 x 600 ali 1200 x 800 mm. Znak se postavlja na prednostni cesti pred križiščem oziroma cestnim priključkom neprednostne ceste, kjer je razdalja med mejo nevarnega območja prehoda in mejo območja križišča manjša od 80 m. Z znakom je nadomeščen znak 1103, 1103-1 ali 1103-2.