Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2101 - Križišče/cestni priključek s prednostno cesto


Oznaka:2101
Pomen:Križišče/cestni priključek s prednostno cesto
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Križišče oziroma cestni priključek, kjer ima prednost vozilo, ki vozi po prednostni cesti oziroma glavni prometni smeri.

Pogoji za postavitev:
Znak mora biti postavljen neposredno pred vključevanjem na prednostno cesto. Postavlja se v kombinaciji s prekinjeno široko prečno črto (5212) na vozišču, če širina in zaključna plast vozišča omogočata njeno izvedbo. Znak je lahko nameščen na drogu semaforja.