Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2102 - Ustavi


Oznaka:2102
Pomen:Ustavi
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Križišče ali mesto na cesti, kjer mora vozilo ustaviti in dati prednost vozilom, ki vozijo po prednostni cesti (2102), ali vozilom, ki vozijo po tirih in prečkajo cesto v isti ravnini (2102-1, 2102-2).

Dodatne zahteve:
Izvedba znaka za izvajanje organiziranega varstva otrok v cestnem prometu je obojestranska, velikostnega razreda 2, na lahki konstrukcijski podlagi z drogom za postavitev dolžine 1,80 m.

Pogoji za postavitev:
Znak 2102 mora biti postavljen pred križiščem ali cestnim priključkom s prednostno cesto, znaka 2102-1 ter 2102-2 pa v primeru nepopolnega preglednostnega prostora pred nezavarovanim prehodom ceste čez železniško progo v isti ravnini. V tem primeru mora biti znak postavljen pred prehodom ceste čez železniško progo v isti ravnini na mestu, kjer omogoča najboljšo vidljivost tirnega vozila, oziroma tako, da je od najbližje tirnice oddaljen najmanj 3 in največ 10 m, oziroma tako, da se navidezna linija s stojišča znaka, pravokotna na desni rob cestišča, seka z osjo ceste na razdalji najmanj 3 in največ 5 m od najbližje tirnice. Znak se postavlja v kombinaciji z neprekinjeno široko prečno črto (5211) na vozišču, če širina in zaključna plast vozišča to omogočata. Znak je lahko nameščen na drogu semaforja.