Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2103 - Prednostna cesta


Oznaka:2103
Pomen:Prednostna cesta
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta ali njen del, na katerem imajo vozila prednost pred vozili na cestah, ki se križajo s cesto oziroma njenim delom.

Pogoji za postavitev:
Znak mora biti postavljen na prednostni cesti pred vstopom na semaforizirano križišče in pred vstopom na križišče, če prednostna cesta ne poteka naravnost. Potek prednostne ceste mora biti označen z ustrezno različico dopolnilne table 4221. Znak je lahko nameščen na drogu semaforja.