Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2104 - Konec prednostne ceste


Oznaka:2104
Pomen:Konec prednostne ceste
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto, kjer se konča prednostna cesta ali njen del.

Pogoji za postavitev:
Znak je lahko nameščen na drogu semaforja.