Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2105 - Prednost vozil iz nasprotne smeri


Oznaka:2105
Pomen:Prednost vozil iz nasprotne smeri
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Prepoved prometa na del ceste, kjer se izmenično izvaja enosmerni promet, dokler tam poteka promet vozil iz nasprotne smeri.

Pogoji za postavitev:
Znak mora biti postavljen na mestu, s katerega je mogoča zaznava približevanja vozil na del ceste, kjer se izmenično izvaja enosmerni promet. Na nasprotni strani omejenega dela uporabe ceste mora biti postavljen znak 2106.