Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2106 - Prednost vozil na delu ceste, kjer se izmenično izvaja enosmerni promet, pred vozili, ki pripeljejo iz nasprotne smeri.


Oznaka:2106
Pomen:Prednost vozil na delu ceste, kjer se izmenično izvaja enosmerni promet, pred vozili, ki pripeljejo iz nasprotne smeri.
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Dodatne zahteve:
Na nasprotni strani omejene uporabe dela ceste mora biti postavljen znak 2105.