Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2201 - Prepovedan promet v eno smer


Oznaka:2201
Pomen:Prepovedan promet v eno smer
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za vsa vozila iz smeri, proti kateri je obrnjen znak.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA2.

Pogoji za postavitev:
Znak je lahko nameščen na drogu semaforja.