Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2213 - Prepovedan promet za vprežna vozila oziroma jahače, goniče in vodiče živali


Oznaka:2213
Pomen:Prepovedan promet za vprežna vozila oziroma jahače, goniče in vodiče živali
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za vprežna vozila (2213) oziroma jahače, goniče in vodiče živali (2213-1).