Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2216 - Prepovedan promet za določene vrste vozil oziroma določene udeležence cestnega prometa


Oznaka:2216
Pomen:Prepovedan promet za določene vrste vozil oziroma določene udeležence cestnega prometa
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta oziroma njen del, kjer je prepovedan promet za določene vrste vozil in določene udeležence cestnega prometa.

Dodatne zahteve:
Na znaku je lahko uporabljena tudi drugačna kombinacija simbolov. V naseljih so lahko na znaku uporabljeni največ trije simboli, zunaj naselij pa največ dva simbola.