Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2217 - Prepovedan promet za vozila, katerih tovor vsebuje okolju nevarne snovi


Oznaka:2217
Pomen:Prepovedan promet za vozila, katerih tovor vsebuje okolju nevarne snovi
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za vozila, katerih tovor (v cisterni ali več manjših posodah) vsebuje več kot 450 litrov okolju nevarne snovi.

Dodatne zahteve:
Iz dopustne prostornine je izvzeto pogonsko gorivo v rezervoarju, ki je neposredno povezan z motorjem vozila ali z vgrajenimi napravami v vozilu.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja skladno z zahtevami posebnih predpisov.