Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2218 - Prepovedan promet za vozila, katerih tovor vsebuje nevarno blago


Oznaka:2218
Pomen:Prepovedan promet za vozila, katerih tovor vsebuje nevarno blago
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za vozila, katerih tovor vsebuje nevarno blago in za katere je z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) predpisana označitev vozila s predpisano oznako.

Pogoji za postavitev:
Znaku mora biti dodana dopolnilna tabla 4502, če prepoved prometa velja samo za vozila, ki prevažajo določeno vrsto nevarnega blaga. Znak se postavlja skladno z zahtevami iz posebnih predpisov.