Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2219 - Prepovedan promet za vozila, katerih tovor vsebuje eksplozivne ali lahko vnetljive snovi


Oznaka:2219
Pomen:Prepovedan promet za vozila, katerih tovor vsebuje eksplozivne ali lahko vnetljive snovi
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za vozila, ki prevažajo eksplozivne in lahko vnetljive snovi (eksplozivne snovi razreda 1, vnetljivi plini razreda 2, vnetljive tekočine razreda 3, samoreaktivne trdne snovi razreda 4.1 in organski peroksidi razreda 5.2), in kjer je z Evropskim sporazumom o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) predpisana označitev vozila s predpisano oznako.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja skladno z zahtevami posebnih predpisov.