Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2220 - Prepovedan promet za vozila, katerih skupna širina presega določeno širino


Oznaka:2220
Pomen:Prepovedan promet za vozila, katerih skupna širina presega določeno širino
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta ali njen del, kjer je prepovedan promet za vozila, katerih skupna širina presega širino, označeno na znaku.

Dodatne zahteve:
Označba širine (v m) je odvisna od širine prostega profila ceste.

Pogoji za postavitev:
Širina razpoložljivega prostega profila ceste mora za najmanj 0,40 m presegati širino, označeno na znaku.