Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2221 - Prepovedan promet za vozila, katerih skupna višina presega določeno višino


Oznaka:2221
Pomen:Prepovedan promet za vozila, katerih skupna višina presega določeno višino
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta ali njen del, kje je prepovedan promet za vozila, katerih največja višina presega višino, označeno na znaku.

Pogoji za postavitev:
Znak se postavlja v primerih, ko prosti profil ceste po višini ne ustreza višini, predpisani s predpisom o delih in opremi vozil. Višina razpoložljivega prostega profila ceste mora za najmanj 0,20 m presegati višino, označeno na znaku.