Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2227 - Prepovedano polkrožno obračanje


Oznaka:2227
Pomen:Prepovedano polkrožno obračanje
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto, kjer je prepovedano polkrožno obračanje.

Pogoji za postavitev:
Znak je lahko postavljen na sredinskem ločilnem pasu, prometnem otoku ali nameščen na drogu semaforja.