Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2228-R - Prepovedano prehitevanje motornih vozil


Oznaka:2228-R
Pomen:Prepovedano prehitevanje motornih vozil
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta ali njen del, kjer je prepovedano prehitevati vsa dvo - in trisledna motorna vozila.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA2.

Pogoji za postavitev:
Znaku je lahko dodana dopolnilna tabla 4601, ki označuje vozila, ki jih je dovoljeno prehitevati (traktorji in delovna vozila, katerih konstrukcijsko določena hitrost ne presega 40 km/h).