Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2230 - Prepovedano prehitevanje za tovorna vozila


Oznaka:2230
Pomen:Prepovedano prehitevanje za tovorna vozila
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta oziroma njen del, kjer je s tovornimi vozili, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 t, prepovedano prehitevati vsa dvo- in trisledna motorna vozila.

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA2. Če se prepoved nanaša na tovorna vozila z drugačno največjo dovoljeno maso, mora biti znaku dodana dopolnilna tabla z navedeno največjo dovoljeno maso.