Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2232-4 - Omejitev hitrosti


Oznaka:2232-4
Pomen:Omejitev hitrosti
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Cesta ali njen del, kjer je hitrost vozil omejena na najvišjo dovoljeno hitrost, označeno na znaku (v km/h).

Dodatne zahteve:
Koeficient retrorefleksije: RA2.

Pogoji za postavitev:
Kombinacija znaka z znakom 2434 na istem drogu pomeni največjo dovoljeno hitrost za celotno naselje.