Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2236-2 - Prepovedana ustavitev in parkiranje


Oznaka:2236-2
Pomen:Prepovedana ustavitev in parkiranje
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Stran ceste, kjer sta prepovedana ustavitev in parkiranje vozil (2236).

Dodatne zahteve:
Če prepoved ustavitve in parkiranja velja na točno določeni vzdolžni oziroma prečni razdalji od mesta, kjer je postavljen znak (2236), morata biti razdalji označeni z dopolnilno tablo (4304, 4303). Mesto začetka prepovedi ustavitve in parkiranja se lahko označi z znakom 2236-1, konec pa z znakom 2236-2.