Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2237 - Prepovedano parkiranje


Oznaka:2237
Pomen:Prepovedano parkiranje
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Stran ceste, kjer je prepovedano parkiranje vozil (2237).

Dodatne zahteve:
Če prepoved parkiranja velja na točno določeni vzdolžni oziroma prečni razdalji od mesta, kjer je postavljen znak (2237), morata biti razdalji označeni z dopolnilno tablo (4304, 4303). Mesto začetka prepovedi parkiranja se lahko označi z znakom 2237-1, konec pa z znakom 2237-2.