Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2238 - Prenehanje vseh prepovedi in omejitev


Oznaka:2238
Pomen:Prenehanje vseh prepovedi in omejitev
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Mesto na cesti, kjer prenehajo veljati prepovedi in omejitve, ki so bile označene s prometnimi znaki na tej cesti.

Pogoji za postavitev:
Znak se lahko postavlja tudi samo na levi strani vozišča.