Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2301-3 - Obvezna smer


Oznaka:2301-3
Pomen:Obvezna smer
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smer, v kateri morajo voziti vozila.

Pogoji za postavitev:
Znaki so lahko nameščeni na drogu semaforja. Znak 2301-1 se na sredinskem otoku krožnega križišča postavlja na višini 0,80 m. Na enosteznih in mini krožnih križiščih s povoznim sredinskim otokom se znak ne postavlja.