Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2302-1 - Dovoljeni smeri


Oznaka:2302-1
Pomen:Dovoljeni smeri
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Smeri, v katerih smejo voziti vozila.

Pogoji za postavitev:
Znak je lahko nameščen na drogu semaforja.