Pomočnik za izbiro prometne signalizacije
Skupno število znakov: 0

2303-2 - Obvezna vožnja mimo


Oznaka:2303-2
Pomen:Obvezna vožnja mimo
izberi vsebinske parametre znaka

tehnični podatki

  • Opcija:
tehnični podatki

tabla dopolnjuje znak

tehnični podatki

ostali podatki prometnega znaka

Izbira droga:
Opombe:
Količina znakov:

Skupina:
Podskupina:
Namen označevanja:
Vozišče ali njegov del, kjer morajo vozila voziti po desni (2303), po levi (2303-1), po levi ali desni (2303-2) pri vožnji mimo otokov za pešce, otokov za usmerjanje prometa in drugih objektov na vozišču.

Pogoji za postavitev:
Znaki morajo biti postavljeni na vrhu prometnega otoka ali drugega objekta na vozišču. Znak velikostnega razreda 2 se postavlja na višino 0,60 m, velikostnega razreda 3 pa 0,40 m nad voziščem.